|تعلیق|

درباره.

« تعلیق » 


۱. آویزان بودن، آویختگی.

۲.آویزان کردن.

۳. انجام نشدن کاری یا بلاتکلیف ماندن امری بدون مشخص بودن زمان قطعیِ انجام آن.

۴. چیزی در زیر کتاب یا نوشته‌ای نوشتن.

+ به گمانم معین همه چیز را گفته.

یک چیزی بین ماندن و نرفتن
بودن و نفس نکشیدن
نوشتن و نشستن
یک چیزی مثل معلق ماندن‌.
____________
آن «چیزها» موقتن یا دائمن اضافه می‌شوند.
Designed By Erfan Powered by Bayan